nepal telicom

आफ्नै सूचना

स्वास्थ्य सूचना

केही समयदेखि अनलाइन प्राविधिक कारण संचालनमा ल्याउन नसकेकोमा क्षमाप्रार्थि छौ । अब निरन्तर रुपमा अनलाइन संचालन हुने जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
सम्पादक

adb bank long